TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ

BİLDİRİLER

 

 

Bildiri Ödülleri

Sözel bildiri sonuçlarına göre en yüksek puanı alan ilk üç bildiriye ödül verilecektir.
E-Poster bildiri sonuçlarına göre en yüksek puanı alan ilk üç bildiriye ödül verilecektir.

Bildiri Gönderme Koşulları

Son bildiri gönderme tarihi: 21 Ağustos 2022’dir. Gönderi sistemi belirtilen tarihte kapatılacaktır.
Bildiriler kongre web sayfasında yer alan online sistem üzerinden sisteme yüklenmelidir. E-posta ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
Bildiri gönderme işlemi ilk kez gerçekleştirilirken sistem üzerindeki "Yeni Kullanıcı" bağlantısı ile kullanıcının sisteme kayıt olması gerekir.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

Yüklenecek bildiri özetleri başlık, yazarlar, kaynaklar, tablo ve resim alt yazıları dışında 3500 karakter ile sınırlıdır. Bildiri gönderirken sistem tarafından belirlenen standart yazı karakteri dışında bir karakter kullanılamayacaktır.

Bildiri dili Türkçedir.

Bildiriler giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumlarında giriş ve amaç, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümleri bulunmalıdır.

Özgün araştırma bildiri özet metinlerinde etik kurul onayı alındığı (araştırma bildirileri için etik kurul kabul numarası ile birlikte) belirtilmelidir. Bildiri özeti yüklenirken bildiri gönderim sisteminde yer alan çıkar çatışması ve etik kurul onayı ile ilgili kısımlar yanıtlanmalıdır.

Bildiri özetleri sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en az 3 en fazla 10 resim (ve/veya tablo) sisteme yüklenmelidir. Yüklenen resimlerde hasta, hastane bilgileri olmamalıdır. Resimler anlaşılır şekilde olmalı, “a, b, c” gibi adlandırılmalı, bulgular ok, ok başı, yıldız gibi belirteçler ile işaretlenmeli ve bunların açıklaması resim alt yazısında bulunmalıdır. Bildiri özeti metninde resim ve tablolar ile ilgili kısımda atıf yapılmalıdır. Bildiri özetlerinde resim veya tablo gerekmeyen durumlarda bildiri gönderen yazar bu durumu bildiri gönderim sisteminde ilgili alanda belirtmelidir.

Bildiri özetleri sisteme yüklenirken anahtar kelimeler ilgili linkte (Medical Subject Headings-MeSH) yer alan kelime dizininden uygun anahtar kelime bulunarak eklenecektir.

Kurallar gereği belli sayıda sözlü bildiri kabul edilecek olup, sözlü bildiri olarak değerlendirmeye sunulan araştırmanın e-poster ‘e çevrilmesi gerekebilir. Bu konuda kullanıcıya sunumu geri çekme ya da e-poster olarak yayınlama seçeneği sunulacaktır.

Geri Bildirim

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek olup, bildiri değerlendirme sonucu belirtilen /sistemde tanımlı e-posta adresine iletilecektir. Bildirilerle ilgili tüm süreçler, kullanıcılar tarafından kullanıcı kodu ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

Özetleri Kabul Edilen Bildiriler ile İlgili Önemli Uyarı

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir yazarın en geç 9 Eylül 2022 tarihine kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Bu tarihten önce kayıt yaptırılmamış olması halinde bildiri özetleri bildiri kitapçığında yer alamayacaktır.