TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ

KURULLAR

Kurullar


Dr. Gonca Erbaş

Kongre Başkanı

Dr. Çağlar Uzun

Kongre Sekreteri

Yönetim Kurulu


Dr. Recep Savaş

Başkan

Dr. Pınar Balcı

Başkan Yardımcısı

Dr. Gonca Erbaş

Sayman

Dr. Çağlar Uzun

Genel Sekreter

Dr. Cihan Akgül Özmen

Üye

Dr. Gamze Durhan

Üye